เจ้าหน้าที่กงสุลอังกฤษประจำฮ่องกง “หายตัวไป” ในจีน