แม่น้ำหวงเหอสายน้ำแห่งชีวิตชาวจีนที่ไม่เคยเหือดแห้ง

แม่น้ำหวงเหอสายน้ำแห่งชีวิตชาวจีนที่ไม่เคยเหือดแห้ง

คณะกรรมาธิการการอนุรักษ์แม่น้ำเหลืองสังกัดกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนเปิดเผยว่านับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 1999 เป็นต้นมาแม่น้ำหวงเหอสามารถไหลเวียนโดยไม่ติดขัด ลำเลียงมวลน้ำหล่อเลี้ยงคนในประเทศมากกว่า 600 ล้านลูกบาศก์เมตรแม่น้ำหวงเหอเผชิญภาวะน้ำแล้งนาน 22 ปี โดยเฉพาะปี 1997 ที่แล้งติดต่อกัน 226 วันส่งผลกระทบต่อช่วงหนึ่งของแม่น้ำเป็นทางยาว

ถึง 704 กิโลเมตรจากความยาวทั้งหมด 5,464 กิโลเมตร โดยสาเหตุหลักมาจากการลดระดับอย่างรวดเร็วของน้ำในแม่น้ำ การใช้ทรัพยากรน้ำมากเกินไป และการขาดการจัดการที่ดี แต่ทว่าความเปลี่ยนแปลงสู่ทางที่ดีเริ่มปรากฎในปี 1999 เมื่อจีนบังคับใช้มาตรการใหม่และรัฐบาลกลางเข้ามาดูแลการบริหารจัดการแม่น้ำ รวมถึงการใช้ทรัพยากรน้ำ สือกั๋วอัน หนึ่งในคณะกรรมาธิการการอนุรักษ์แม่น้ำเหลืองระบุว่า “เราจัดตั้งระบบการจัดการทรัพยากรน้ำและระบบผันน้ำ ทำให้สามารถตรวจสอบประตูผันน้ำมากกว่า 100 แห่งใน 9 มณฑลและภูมิภาคองลุ่มแม่น้ำเหลืองได้ในเวลาเดียวกัน ระบบดังกล่าวยังช่วยให้เราคำนวณปริมาณน้ำจากต้นน้ำ

Comments are closed.