สะพานลอยพระรามสองร้าวกะเทาะร่อนเห็นเหล็กเส้น

สะพานลอยพระรามสองร้าวกะเทาะร่อนเห็นเหล็กเส้น

การเสนอผู้บริหารให้จัดสรรงบประมาณเข้ามาดำเนินการซ่อมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดสรรงบประมาณ ส่วนสาเหตุที่สะพานชำรุดเสียหายคาดว่าเกิดจากสภาพอากาศเนื่องจังหวัดสมุทรสาครอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล และมีลักษณะของความเป็นกรดเกลือในสภาพอากาศเมื่อเหล็กเสริมสัมผัสกับกรดเกลือของอากาศจะเกิดการขยายตัวและระเบิดออกมา

ทำให้ผิวคอนกรีตขยายตัวแล้วแตกได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่เสียหายไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในส่วนของการแก้ไขจะทำหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบเข้ามาตรวจสอบซึ่งต้องสอบถามเรื่องงบประมาณอีกครั้งว่าจะเข้ามาดำเนินการได้เมื่อไหร่พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้ฝากแจ้งเตือนประชาชน อย่าเดินล้ำเข้าไปในพื้นที่ปิดกั้นและฝากขอโทษประชาชนไว้ที่นี้ด้วย

Comments are closed.