สวนปาล์มในป่าเกาะบอร์เนียวที่มีอายุกว่า 140 ล้านปี

สวนปาล์มในป่าเกาะบอร์เนียวที่มีอายุกว่า 140 ล้านปี

บรูไนเป็นประเทศที่ร่ำรวยเป็นอันดับห้าของโลกนอกจากนี้พระราชวงศ์ของตนเป็นหนึ่งในผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลก สุลต่านฮัส Bolkiah เป็นความคิดที่จะนั่งบน 20 พันล้านโชคลาภตามฟอร์บ ดังนั้นสุลต่านจึงไม่ต้องเผชิญกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจในการเข้าสู่ระบบหรือพัฒนาสวนปาล์มในป่าเกาะบอร์เนียวที่มีอายุกว่า 140 ล้านปีเช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซียและอินโดนีเซีย

แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาราคาน้ำมันที่ลดลงเป็นแรงบันดาลใจในการมุ่งเน้นการท่องเที่ยว สะพานเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของสุลต่านในการกระจายเศรษฐกิจและยุติการพึ่งพาไฮโดรคาร์บอนหวังว่าสะพานจะเปิดภูมิภาคเพื่อการท่องเที่ยวและการลงทุนระหว่างประเทศต่อไป โดยในปี 2020 กระทรวงทรัพยากรประถมศึกษาและการท่องเที่ยวหวังที่จะได้เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในบรูไน

Comments are closed.