ผลวิจัยชี้โลกร้อนระดับน้ำทะเลสูงขึ้นกรุงเทพฯเสี่ยงจมน้ำอีกแค่ 30 ปี

ผลวิจัยชี้โลกร้อนระดับน้ำทะเลสูงขึ้นกรุงเทพฯเสี่ยงจมน้ำอีกแค่ 30 ปี

กรุงเทพฯและอีกหลายเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญในเอเชียกำลังเสี่ยงถูกน้ำท่วมภายในปี 2050 ประชากรกว่า 300 ล้านคนกำลังเสี่ยงอยู่ในภาวะจมน้ำระบุว่าที่อยู่อาศัยของประชากรกว่า 300 ล้านคนจะถูกน้ำท่วมภายในปี 2050 หากยังไม่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไม่มีการป้องกันการกัดเซาะแนวชายฝั่งอย่างจริงจังขณะที่งานวิจัยหลายชิ้นก่อนหน้าระบุว่าประชากร 80 ล้านคนเท่านั้น

ที่จะได้รับความเสี่ยงนี้งานวิจัยใหม่ชิ้นนี้ใช้การคำนวณข้อมูลของแผนที่ชายฝั่งทั่วโลกโดยใช้เทคโนโลยีเอไอเข้ามาช่วย ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมในการคำนวณ รวมไปถึงสัดส่วนระหว่างต้นไม้และตึกสูงผลการคำนวณแสดงให้เห็นถึงผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อทิศทางของเมือง เศรษฐกิจ พื้นที่ชายฝั่งและการรวมตัวของภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ เหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นคือ ภายในปี 2100 ประชากรทั่วโลกกว่า 640 ล้านคนจะได้รับผลกระทบจากระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น

Comments are closed.