ประโยชน์จากการเปิดเสรีกฎระเบียบในภาคบริการ

ประโยชน์จากการเปิดเสรีกฎระเบียบในภาคบริการ

ในภูมิภาคอาเซียนมีสัดส่วนการลงทุนจากต่างประเทศสูงถึง 90% ของภาคบริการทั้งหมด อย่างไรก็ตามนโยบายของประเทศไทยยังคงมุ่งเน้นไปที่ภาคการผลิตโดยละเลยภาคบริการ ประเทศไทยมีสัดส่วนสูงถึง 18% ของจีดีพีอาเซียนทั้งหมด แต่ดึงดูดเพียงร้อยละ 2.9 ของการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมดในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้นประเทศไทยมีผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าคาดอย่างมาก

และจะได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรีกฎระเบียบในภาคบริการ สถาบันการเงินที่สำคัญ ๆ เช่นธนาคารแห่งประเทศไทย (ธ ปท.) และสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติและสังคมทั้งสองระบุในต้นปีนี้ว่าประเทศไทยควรผลักดันการลงทุนภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตท่ามกลางการส่งออกที่อ่อนแอ นับจากนี้เป็นต้นไปกลไกขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศจะได้รับแรงหนุนจากการท่องเที่ยวและการลงทุน” ผู้ว่าการ ธ ปท. สันติไทยสันติประภาภกล่าว

Comments are closed.