การพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยโรค

การพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยโรค

ผลการวิจัยที่นำเสนอในวันนี้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของถุงนอกเซลล์และบทบาทของพวกเขาในกระบวนการต่างๆทั่วสมอง การเกิดโรค พวกเขาอาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจว่าโปรตีนและโมเลกุลสัญญาณอื่น ๆ ถูกถ่ายโอนระหว่างเซลล์ของสมองและปริมณฑลและเมื่อแยกออกจากเลือดอาจเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยโรค

ที่พร้อมใช้งานเพื่อทำนายโรคได้เช่นเดียวกับการเข้าใจการทำงานปกติ งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานด้านเงินทุนแห่งชาติเช่นสถาบันสุขภาพแห่งชาติรวมถึงองค์กรภาครัฐเอกชนและองค์กรการกุศลอื่น ๆ ทั่วโลก การศึกษาใหม่แสดงให้เห็นว่าอนุภาคที่มีเมมเบรนขนาดเล็กที่ขนส่งระหว่างเซลล์มีผลกระทบในระยะยาวและกว้างขวางในสมองและทั่วร่างกายจากการช่วยให้เซลล์ประสาทสามารถสื่อสารกับผลกระทบจากความเครียดไปสู่ยุคต่อ ๆ ไปได้

Comments are closed.